فرم نظر سنجی قالیشویی پیروزی

/فرم نظر سنجی قالیشویی پیروزی

نظر شما در رابطه با کیفیت کار قالیشویی پیروزی چگونه است !؟

دوست دارید ارائه خدمات قالیشویی پیروزی چند وقت یکبار صورت گیرد!؟

ارائه خدمات رفوگری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برخورد پرسنل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نحوه پوشش‌دهی مناطق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

لطفا هر گونه نظر و پیشنهاد برای بهبود سایت را بیان فرمایید:

2020-01-01T13:16:49+03:30