رفوگری فرش

/رفوگری فرش

دسامبر 2019

رفوگری چیست و شامل چه بخش‌هایی می‌شود

2019-12-22T15:18:01+03:30

افراد زیادی در رابطه با فرششان دچار مشکل می‌شوند. رفوگری مانند تمیز کردن و شستن فرش نیست که خودتان بتوانید این کار را انجام دهید. برای انجام رفوگری بی‌شک باید منتظر کمک باشید چرا که رفوگری در واقع تعمیر فرش است که این تعمیرات احتیاج به خدمات تخصصی دارد و این کار صرفا از عهده متخصص برمی‌آید. تعمیر فرش [...]

رفوگری چیست و شامل چه بخش‌هایی می‌شود2019-12-22T15:18:01+03:30